TÄIESTI UUS! Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Priit Põiklik
23. sept. 2022


Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline
eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev
kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille
tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja
paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.
Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.
Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

Hetkel ei ole taotlemine veel avatud, anname jooksvalt KÜSKi kodulehel teada, kui saab toetuste menetlemise infosüsteemi sisse logida.

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

Tatjana Zamorskaja
📧 tatjana.zamorskaja@ivek.ee 
📞 tel 5300 6902

Nadežda Morozova
📧 nadezda.morozova@ivek.ee
📞 tel 506 7735

NB! Infoseminar taotlusvooru “Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas” tutvustamiseks

10. oktoobril kell 16:00 – 17:30 veebis. 

Infoseminarile saab end registreerida 9. oktoobrini siin.

KÜSKi nõukogu poolt kinnitatud tingimustega tutvu siin.

Toetuse info meie kodulehel on leitav siit.

Kerstin Rei

Koordinaator