Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvoor lõpeb: 01.11.2022 kell 23:59

NB! Toetuse taotlemine taotluskeskkonnas ei ole veel avatud!

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.
Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.
Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

Nõuded taotlejale

  • Taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud Ida-Viru maakonna inimeste ja elukeskkonna huvides laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond (v.a erivajadustega inimesi ühendavad ühingud).
  • Taotleja on mittetulundusühing, kes on taotluse esitamisel olnud vähemalt ühe aasta registrisse kantud aadressiga Ida-Viru maakonnas ja mille tegevused toimuvad Ida-Viru maakonnas.
  • Taotleja tegevus on avalik ehk tal on oma tegevust tutvustav ja avalikkusele kättesaadav veebileht, sotsiaalmeedia väljund (nt Facebook) või alamleht kas katus- või partnerorganisatsiooni või kohaliku omavalitsuse veebilehel, kus on avaldatud ja lihtsalt leitavad tema:
  • põhikiri;
  • majandusaasta aruanded (vähemalt viimased kaks aastat, v.a nooremad organisatsioonid);
  • juhtorganite koosseisud (juhatuse liikmed);
  • viide eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses järgib

Hetkel ei ole taotlemine veel avatud, anname jooksvalt KÜSKi kodulehel teada, kui saab toetuste menetlemise infosüsteemi sisse logida.

Taotlusvooru tingimused

Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Hetkel ei ole taotlemine veel avatud, anname jooksvalt KÜSKi kodulehel teada, kui saab toetuste menetlemise infosüsteemi sisse logida.

Ootame taotlusi hiljemalt 1. novembriks 2022 kell 23.59.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

Tatjana Zamorskaja
📧 tatjana.zamorskaja@ivek.ee 
📞 tel 5300 6902

Nadežda Morozova
📧 nadezda.morozova@ivek.ee
📞 tel 506 7735

Infoseminar

10. oktoobril kell 16:00 – 17:30 veebis. 

Infoseminarile saab end registreerida 9. oktoobrini siin.

Vaata infoseminari siin. Infoseminar on eesti keeles venekeelse sünkroontõlkega.

Lisainfo:

Kerstin Rei

Koordinaator