Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.

Toetuse eesmärk on võimekad Ida-Viru maakonnas tegutsevad vabaühendused, mille tegevuste tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab küsida tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.
Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.
Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01.11.2022 kell 23.59.
Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login. Sisse logimiseks palume kasutada Chrome või Edge veebilehitsejat.
Taotlus koostatakse eesti keeles.

Nõuded taotlejale

 • Taotleja eesmärgid ja tegevus on suunatud Ida-Viru maakonna inimeste ja elukeskkonna huvides laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond (v.a erivajadustega inimesi ühendavad ühingud).
 • Taotleja on mittetulundusühing, kes on taotluse esitamisel olnud vähemalt ühe aasta registrisse kantud aadressiga Ida-Viru maakonnas ja mille tegevused toimuvad Ida-Viru maakonnas.
 • Taotleja tegevus on avalik ehk tal on oma tegevust tutvustav ja avalikkusele kättesaadav veebileht, sotsiaalmeedia väljund (nt Facebook) või alamleht kas katus- või partnerorganisatsiooni või kohaliku omavalitsuse veebilehel, kus on avaldatud ja lihtsalt leitavad tema:
 • põhikiri;
 • majandusaasta aruanded (vähemalt viimased kaks aastat, v.a nooremad organisatsioonid);
 • juhtorganite koosseisud (juhatuse liikmed);
 • viide eetilise tegevuse põhimõtetele ja/või väärtustele, mida ta oma tegevuses järgib

Taotlusvooru tingimused

Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Ootame taotlusi hiljemalt 1. novembriks 2022 kell 23.59.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

Tatjana Zamorskaja
📧 tatjana.zamorskaja@ivek.ee 
📞 tel 5300 6902

Nadežda Morozova
📧 nadezda.morozova@ivek.ee
📞 tel 506 7735

Infoseminar

Vaata seminari (eesti keeles), mis toimus 10.10.2022, kus taotlusvooru tutvustasid KÜSKi koordinaator Kerstin Rei, juhataja Anneli Roosalu ja IT-juht Henri Vaikre ning SA Ida-Viru ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova:

Vaata infoseminari slaide:

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

 • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
 • kogukonna eestvedaja stipendium;
 • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
 • arenguekspertide koordineerimine