KÜSK Valladolidis ja Berliinis: Hea projekt algab suudlusega ja huvitavad mõisted lõimumispoliitikas

Katre Tamm
27. okt. 2023


17. ja 18. oktoobril 2023 toimus Euroopa Liidu eesistujamaal Hispaanias, Valladolidis kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kolmas kontaktpunktide kohtumine. 16. ja 17. oktoobril toimus Saksamaal, Berliinis sündmus nimega „Mis mõte on ajalool…. kui me iial ei õpi”, mis sai toetust CERV programmi ajaloolise mälu meetmest. Kontaktpunktide kohtumisel osalesid KÜSKi programmi koordinaatorid Katre Tamm ja Marju Mäger ning Berliini sündmusel KÜSK rahvusvahelise koostöö koordinaator Sandra Paulus. Hispaania töökohtumiselt tõid Marju ja Katre kaasa tõdemuse, et parim projekt algab suudlusega. Sandra haaras Berliinist põnevad mõisted, milleks on „multiperspektiivsus“ ja „väärtuspõhisus“.

Kontaktpunktide kohtumisel osales 15 riigi esindajad ja Soome ning Austria jälgisid kohtumist veebi vahendusel. Sel korral jagas Euroopa Komisjon palju väärtuslikku infot näiteks selle kohta, millised on põhilised vead taotlustes. Oleme seda väärtuslikku infot jaganud juba cervestonia Facebooki lehel siin. Koostöö osas otsustasid kontaktpunktid partnerotsingu veebifoorumites proovida vahendajaks olemise rolli. See tähendab, et organisatsioonid, kes ei tunne ennast suhtlemisel vabalt ja vajavad rohkem aega, siis vahendaja saab pakkuda selles osas abi ja tuge. Partnerotsingu foorumile on link ka Eesti CERV kontaktpunkti veebilehe aadressil www.kysk.ee/cerv/#partnerotsing.

Kohtumise pärliks osutus Hispaania kontaktpunkti juhi Augusto Paramio tõdemus, et hea projekt algab, mitte ei lõpe suudlusega. Augusto hispaanialikult emotsionaalse ja kirgliku metafoori taga on sõnum, et just kõrge motivatsioon ja usaldus on mitme partneriga projekti koostöö õnnestumise taga. Üle kahekümne aasta riigisektoris töötanud Augusto on otsustanud selle aasta detsembris oma positsioonilt lahkuda ja minna väljateenitud puhkusele. Hispaania CERV kontaktpunkti teenust osutab Hispaania Kultuuri- ja Spordiministeerium.

Berliinis toimunud foorumit „Mis mõte on ajalool…. kui me iial ei õpi” korraldas Euroopa Mälestamise ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS), mille peamised aktiivsed liikmed on Saksamaa, Poola, Tšehhi, Ungari. Eesti on vaatlejariik, seda rolli kannab Eesti Mälu Instituut.  Sündmusel arutati ajalooõpetuse ja ajaloohariduse 21. sajandi väljakutseid. Sandra Pauluse sõnul olid käsitletud ajaloo-teemad väga lähedalt seotud märksõnadega nagu integratsioon, mitmekesisus ühiskonnas, vastandumine poliitikas, sõda ja rahu, ränne ja vale- ja väärinfo. Kaks olulist mõistet, mis haakuvad meie tegemistega KÜSKis on „multiperspektiivsus“ ja „väärtuspõhisus“. Multiperspektiivsus tähendab seda, et inimene ja ühiskond võtab vastu fakti, et maailmas on olemas erinevad vaatenurgad. Lõimumise seisukohalt tähendab see seda, et erinevate taustadega inimesed ei saa sulanduda ühte sarnasesse kultuuriruumi. Inimese eripärasid nagu keel, kultuur, kombed jms ei saa temalt ära võtta, vaid neile peab jääma oma koht. See eeldab teadlikkust nii inimeselt, kes tuleb teise kultuuriruumi, kui ka selle inimese teadlikkust, kes erineva taustaga inimese oma kultuuriruumi vastu võtab. Teisisõnu, lõimumine on kahesuunaline tegevus. Selle mõttega haakub teine oluline märksõna, milleks on väärtuspõhisus. Selle mõtte taga on teadmine, et mitmekesises maailmas, kus inimeste liikumine on vaba, ei ühenda meid enam üks keel, kultuur ja ühine ajalugu.  Me saame rääkida aga väärtustest, mis meid ühendavad. Olgu selleks siis näiteks puhtam loodus, puhtam vesi või ausus ja lugupidamine.

Berliini sündmuselt saadud mõtted on heaks sisendiks 15. novembril toimuvale KÜSKi kogemuspäevale, mis keskendub kodanikuühiskonna ja lõimumise temaatikale. Kogemusringides saab kuulata ja jagada lõimumise kogemusi erinevate sihtrühmade vaatest. Tule ja registreeri kogemuspäevale siin.

CERV programmi 2024 a toetusmeetmed on selle aasta sees juba avanemas. Avalik on ka laste õiguste kaitsmise vooru dokumendid. Avanevate voorude info kuni aastani 2024 on kättesaadav KÜSK kodulehel sellel lingil – https://kysk.ee/taotlejale/cerv/#voorud.


Uudise pani kirja ja avaldas:

Katre Tamm

koordinaator

  • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine