Koosloome, innovatsiooni ja toetusprogrammide seminar Tallinna Ülikoolis

Head vabaühenduste eestvedajad, KOV ja kogukondade arendajad, ettevõtete töötajad ning huvilised kõikidest valdkondadest!

  • Sulle on olulised uuendused kogukonnas või ühiskonnas?
  • viid ellu või toetad algatusi?
  • Sind kõnetavad koosloome ja innovatsiooni näited?
  • rahastusvõimalused pakuvad huvi?

Oled oodatud SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali seminarile, kus:

  • tutvud sotsiaalse innovatsiooni näidete ja rahastusallikatega; 
  • osaled sotsiaalse innovatsiooni visiooni loomises. 

Tasuta 3,5-tunnised seminarid toimuvad: veebruaris ja märtsis üle Eesti ja veebis 21. märtsil 

Palun registreeru hiljemalt viis päeva enne oma valitud seminari.Tutvu sotsiaalse innovatsiooni visioonidokumendi tööversiooniga.

Sotsiaalne innovatsioon hõlmab uusi ideid ja lahendusi, mis tagavad kogukondade, võrgustike ja ühiskonna tõhusama toimimise ning milleni jõutakse koosloomes.

Seminarid toimuvad Euroopa Sotsiaalse Innovatsiooni Liidu konsortsiumi rahvusvahelise projekti raames, mis on kaasrahastatud Euroopa Liidu poolt.


SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on projekti Eesti koordinaator, teised projekti Eesti partnerid on Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Ülikool, Võrumaa arenduskeskus, siseministeerium ja sotsiaalministeerium.