KÜSKi välisprojektide toetamise konkurss on nüüd avatud!

Priit Põiklik
22. märts 2023


Kas sinu ühing on tegemas rahvusvahelist koostööprojekti, millele on taotletud ja saadud välisrahastus? Kui jah, siis omafinantseeringuks saab KÜSKilt taotleda toetust > loe lähemalt siit!

NB! Jookvalt on 2023. aastal avatud (kuni eelarvet jätkub) konkursid kolme rahvusvahelise suuna toetuse saamiseks:

  • Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss 2023. aastal, loe siit;
  • Reisitoetuste konkurss 2023. aastal, loe siit;
  • ja nüüd avatud Välisprojektide toetamise konkurss 2023. aastal, loe siit.

Viimati avatud välisprojektide konkursi toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% kindlasummalise maksega* projekti toetussummast.

Taotlus esitatakse taotleja seadusliku esindaja või selleks volitatud isiku poolt kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis (edaspidi TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega;
  • taotluse rahuldamise otsus või toetusleping.

* Kindlasummalistel maksetel (inglise keeles lump sum) põhinev projekti rahastamine on toetuste arvutamise süsteem, mille aluseks on vastavad fikseeritud kriteeriumid (nt osalejate arv, projektis osalevate partnerriikide arv, ürituste arv, tegevuste kestmise päevade arv jne.)

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;