Uudised

25.05.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK täpsustas toetuste andmise korda ja tingimusi

25.05.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu on vastu võtnud dokumendid, mis täpsustavad sihtkapitali toetuste andmise ning vaiete esitamise korda ja tingimusi (vt http://www.kysk.ee)….

Loe edasi
20.04.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapital tegi ringi ümber esimesele tegevusaastale

20.04.2009 17.aprillil tähistas KÜSK oma esimest tegevusaastat aastakonverentsiga, mis algas näituse ülespanekuga. Kasulikku infot jagasid Eesti Patsientide Esindusühing, Eesti Naabrivalve,…

Loe edasi
06.04.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogu otsustas vabaühenduste eestkostevooru toetused

06.04.2009 KÜSK kodanikuühenduste eestkoste taotlusvoorus, mille toetuste mahuks oli 5 miljonit krooni, laekus kokku 47 taotlust, millega sooviti toetust ligi…

Loe edasi
31.03.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK aastakonverents Tallinna Lillepaviljonis 17.aprill 2009.a.

31.03.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil täitub esimene tegevusaasta. Ootame toetuse saajaid, riigisektori ja meedia esindajaid ning teisi partnereid üritusele, mis annab võimaluse…

Loe edasi
16.03.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Eestkoste taotluste tehniline hindamine

16.03.2009 KÜSK eestkoste taotlusvooru tehnilises hindamises langes välja 5 projekti (taotlejatele on negatiivsed vastused edastatud). Teised projektid on sisulisel hindamisel…

Loe edasi
05.03.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Vabaühenduste eestkoste taotlusvoorus esitati 45 taotlust

05.03.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali äsja lõppenud eestkoste taotlusvoorus esitati tähtaegselt 45 taotlust. Lisaks üks taotleja hilines taotluse esitamisega ning seda ei…

Loe edasi
02.03.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames on avatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste eestkostevõimekuse toetamise taotlusvoor.

02.03.2009 Projektide toetamiseks on kavandatud 5 miljonit krooni, millest 1,5 miljonit krooni eraldatakse KÜSK 2008.a. riigieelarvelisest eraldisest ja 3,5 miljonit…

Loe edasi
12.02.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK uued töötajad

12.02.2009 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali meeskonnaga on liitunud kaks uut töötajat: pearaamatupidaja Riina Laiv ning programmide koordinaator Merlin Sepp. Riina tegeleb sihtkapitali raamatupidamise…

Loe edasi
02.02.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kutse ühendustele: Korruptsioonivaba Eesti kutsub ühinema korruptsioonivastase võrgustikuga

02.02.2009 Ühing Korruptsioonivaba Eesti kutsub mittetulundusühinguid ühinema korruptsioonivastase ühenduste võrgustikuga, et üheskoos paremini vähendada Eesti korruptsiooniriske. Korruptsioonivastane ühenduste võrgustik hakkab…

Loe edasi
29.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Projektijuhtide infopäev

29.01.2009 30. jaanuaril korraldab KÜSK piirkondliku ning üleriigilise tasandi projektide juhtidele ühise infopäeva Tallinnas, mis sisaldab KÜSK strateegia ja 2009.a.tegevuste tutvustust,…

Loe edasi
28.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Annetused KÜSK-ile on teretulnud

28.01.2009 Põhikirjast tulenevalt võtab KÜSK vastu ka eraannetusi oma põhikirjalise tegevuse edendamiseks ning põhikapitali loomiseks. Valitsuse korraldusega nr 547 (RTL…

Loe edasi
19.01.2009
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogus

19.01.2009 Siseminister asutajaõiguste teostajana määras Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogusse 2 uut liiget: Tiina Tamm, rahandusminsiteeriumi asekantsler ja Karl Laas, siseministeeriumi asekantsler,…

Loe edasi