Uudised

24.05.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Juriidiline nõustamine ja õigusteenused ühendustele

Hiljuti loodud MTÜ Õigluse Kaitse Ühing pakub oma muu tegevuse raames õigusteenuseid mittetulundusühingutele. Meie juristid on spetsialiseerunud ühinguid puudutavatele teemadele…

Loe edasi
11.05.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Taotlusvoor vabatahtlike tegevuse koordineerimiseks

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avatakse taotlusvoor vabatahtliku tegevuse maakondliku/piirkondliku koordineerimise mudeli väljatöötamiseks rahalise mahuga kuni 1 miljon krooni…

Loe edasi
05.05.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK nõukogu otsustab sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide rahastamise

KÜSK nõukogu koosolek toimub 7. mai pärastlõunal. Koosolekul otsustatakse 25 toetatud organisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse äriplaani edasine rahastamine. Samal koosolekul arutab…

Loe edasi
16.04.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapital võtab tööle uuringu konsultandi

Eesti ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise koostööprogrammi raames viiakse 2010. aastal Šveitsi Vabaühenduste Fondi käivitamiseks läbi uuring Eesti mittetulundussektori olukorra analüüsimiseks…

Loe edasi
04.04.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK aastakonverents Tallinnas, 15.aprillil 2010

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil täitub teine tegevusaasta ja tehtust on päris palju põnevat rääkida. Ootame ühisesse ringi tarmukaid kodanikuühiskonna edendajaid, toetuse saajaid,…

Loe edasi
25.03.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapital sõlmib piirkondlike ühendustega 26 toetuslepingut

KÜSK nõukogu otsustas 19.03.2010 toimunud koosolekul toetada ligi 3,5 miljoni krooniga “Kogukonnaelu ja koostöö arendamise” taotlusvooru vahenditest 26 organisatsiooni tegevusvõimekuse…

Loe edasi
12.03.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

EMSL korraldab KÜSK toetusel koolituse MTÜ-de juhtidele

Koolitus “Efektiivne aastaaruanne” 9. aprillil Tallinnas. 2010. aastast muutuvad mittetulundusühingute aastaaruanded registris avalikkusele kättesaadavaks. Ajal, mil huvi ühenduste tegevuse ning…

Loe edasi
08.02.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

KÜSK heade ideede ja reisitoetuste konkursid jätkuvalt avatud

Heade ideede konkursi raames on seni toetatud 15 organisatsiooni tegevust, kõik projektid on olnud edukad ja tulemuslikud. Reisitoetuste konkursi raames…

Loe edasi
29.01.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitati kogukonnaelu ja koostöö taotlusvooru 74 projekti, mille kogumaht on ligi 14,5 miljonit krooni

28. jaanuaril lõppes kodanikuühenduste tegevusvõimekuse programmi raames piirkondlike ühenduste järjekordse vooru taotluste vastuvõtt. Sihtkapitalilt soovitakse toetust 12,2 miljonit krooni. Programmi…

Loe edasi
26.01.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

14 vabaühendust asutasid Lapse Huvikaitse Koja

25. jaanuaril toimunud vabaühenduste huvikaitsevõrgustiku II ümarlaual moodustati Lapse Huvikaitse Koda, kuhu kuulub 14 mittetulundusühingut, kes tegutsevad igapäevaselt selle nimel,…

Loe edasi
11.01.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetab 25 sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamist

08. jaanuaril 2010 toimunud koosolekul otsustas KÜSK nõukogu toetada 25 organisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse äriplaani koostamist perioodil jaanuar – märts 2010.a….

Loe edasi
05.01.2010
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -

Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru tulemused peatselt selgumas

8.jaanuaril kell 14.00 algab KÜSK nõukogu istung, mille käigus otsustatakse taotlusvoorus toetatavad projektid (esimeses etapis rahastatakse äriplaanide koostamist). Tulemustest teavitatakse…

Loe edasi