KÜSKi 2024. aasta juunikuu infokiri

Priit Põiklik
19. juuni 2024KÜSKi INFOKIRI
juuni 2024

AVATUD TAOTLUSVOORUD
Toetuse taotlemine kodanikuühiskonna innovatsioonifondist AVATUD!
Innovatsioonifondi toetuse eesmärk on kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine kohalikul tasandil, elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine. Tähtaeg 15.10.2024. Kogu vajalik info KÜSKi kodulehel.

Taotlusvooru infotund
toimus 28.05 ja on järelvaadatav KÜSKi Youtube´i kanalil.
 
SELLEKS AASTAKS SULETUD TAOTLUSVOORUD
Arenguhüpet ettevalmistava toetuse saamiseks esitas taotluse 58 vabaühendust
Toetus on mõeldud vabaühendustele, kes soovivad oma tegevust selgemalt läbi mõelda või kaaluvad hilisemat arenguhüppe programmis osalemist. Praegu toimub taotluste läbivaatamine ja hindamine. Toetuse saajad selguvad juulikuu jooksul. Loe lähemalt uudisest.
 
NB! Rahvusvahelise koostöö toetuste taotlemine selleks aastaks lõppenud
Läbi aasta jooksvana planeeritud kolme rahvusvahelise suuna toetuste taotlemine tuli paraku maikuus sulgeda, kuna meetmeks eelarvestatud toetusraha sai hoogsa taotlemise tõttu otsa.

CERV PROGRAMMI TAOTLUSVOORUD
Kuni 19.09 on avatud sõpruslinnade ja – valdade taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.

Kuni 18.09 on avatud EL põhiõiguste harta taotlusvoor. Eestikeelse kokkuvõtte voorust ja viited taotluskeskkonda leiad siit.

SÜNDMUSED
Arvamussuvi alustab peagi. Viljandi ja Äksi eelarvamusfestivalid soojendavad Paide põhifestivali juba juulis!
Suve oodatuim arutelusündmus Arvamusfestival toimub tänavu 9.-10. augustil Paides, kuid sellele eelneb mitmeid põnevaid üritusi. Loe uudist KÜSKi kodulehelt.
 
UUDISED
KÜSK pälvis neljandat korda järjest “Austame erinevusi” märgise
Kõigi töötajate jaoks on oluline, et neid koheldakse töö juures võrdselt, puuduks diskrimineerimine, ahistamine, kiusamine ja kõik sellised koledad asjad. Loe KÜSKi kodulehel uudistest.
 
Üleskutse: teeme igast Eesti külast Vikipeediasse pildi!
Igal külal on oma lugu, mis ootab ja väärib avastamist. Kutsume suverändureid üles jäädvustama kordumatuid hetki tuhandetest Eestimaa küladest! Vikipeedia pildikogumiskampaania „Külast külla“ kestab kuni 31. augustini. Loe uudist KÜSKi kodulehelt või otse Vikipeediast.

Naised poliitikas, äris, majanduses, hariduses – võrdsusest on veel palju puudu, tõdeti ENUTi kevadkonverentsil
Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverentsil 5. juunil Tallinnas kuulutati välja parim sooteadlik MTÜ, kelleks on HK Unicorn Squad. Sellest, mis konverentsil räägiti, loe KÜSKI uudistest.
 
Kriisikindlad oleme paindlikus koostöös
Raplamaa kogukonnad kasutasid koostöös kohalike omavalitsustega kodanikuühiskonna innovatsioonifondi toetust 2023. aastal nutikalt ja mitmekesiselt. Loe sellest Teele Ojasalu artiklist.
 
Valminud on kogukonnaringide käsiraamat “Targem kodanik, parem ühiskond“
Eesti Rahvaülikoolide Liit viis ellu projekti Kodanikuks olemise ABC. Mida käsiraamat endast täpsemalt kujutab, loe uudistest.
 
Šveits toetab Eestit sotsiaalse kaasatuse suurendamisel 23 miljoni euroga
Selle programmi raames algavad KÜSKi koordineerimisel sügisest sotsiaalse innovatsiooni edendamisele suunatud tegevused. Mis täpsemalt, loe KÜSKi kodulehe uudisest.
 
NULA UUDISED
2024. aastal NULA inkubaatoris alustavad 11 ideed on selgunud
Jälgi nende teekonda ja ole kursis, kuidas nad maailma paremaks muudavad! Loe lisaks KÜSK/NULA kodulehelt.

MEIE TOETUSE SAAJAD
Paljulapselisi peresid ühendava kogukonna eestvedaja Ele-Liis Kreek: meie seas on nii teiste aitajaid kui abivajajaid
Lastesaamise juures on raskeim otsus lubada sel kõige esimesel lapsel tulla. Loe intervjuud Ele-Liisiga KÜSKi kodulehelt.
 
Noortekonverents “Euroopa tuleviku kujundamine: seekord olen hääletanud, aga kas ma olen esindatud?”
Sündmus toimus projekti Euroopa Noortedialoog 2022-2024 raames. Kuidas KÜSK õla alla pani ja mida sündmusel arutati, loe lähemalt meie uudistest.
 
Tartu Aparaaditehase kogemus: kui on soov olla innovaatiline, tuleb olla rahvusvaheline
KÜSKi rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste programmi toel korraldatud konverentsist saab lugeda KÜSKi kodulehelt.
 
Tuhalaanes korraldati kriisikoolitus ja ümarlaud kogukondadele
Toetust saadi KÜSKi kodanikuühiskonna innovatsioonifondist 2023. aastal, et osta kogukonnale elektrigeneraator, korraldada õppepäevi ning renoveerida külamaja kelder nii toiduainete hoidmiseks kui ka varjekohaks hädaolukordades. Loe lähemalt vahendatud uudisest.
 
CERV PROGRAMMI UUDISED
Kui kirjutate projekti, kuhu kaasate lapsi, siis kuidas seda päriselt teha? Loe uudisest.

CERV programmi kodanike kaasamise ja osalemise meetme toetuse saajad selgunud
Euroopa Komisjon avalikustas projektid, kellega sõlmiti CERV programmi kodanike kaasamise ja osalemise meetme toetuse saamise lepingud. Loe lähemalt KÜSK/CERV uudisest.

CERV programmi eestikeelne Facebooki leht https://www.facebook.com/cervestonia/ ootab jälgijaid. Uute voorude info jõuab kõige kiiremini just Facebooki.

Kui soovid CERV programmi või avanenud voorude kohta nõu või abi, siis sind aitavad CERV programmi koordinaatorid Katre Tamm –Katre.Tamm@kysk.ee või/ja Marju Mäger – Marju.Mager@kysk.ee
KÜSK on CERV programmi kontakt- ja nõustamispunkt Eestis.
 
KÜSKi Facebooki leht https://www.facebook.com/KodanikuyhiskonnaSihtkapital/ ootab samuti jälgijaid juurde. Toetusprogramide info, tähtajad jm jõuavad kõige kiiremini just Facebooki.
 
NB! Igas maakonnas annavad vabaühendustele ja kogukondadele tasuta nõu vabaühenduste konsultandid, kelle kontaktid on siin.
Küsimustele leiad vastused ka lehelt mtyabi.ee
 
Infokirja koostas:
Priit Põiklik
kommunikatsioonijuht
Priit.Poiklik@kysk.ee
+372 5055 222
priit@kysk.ee

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Vabaduse plats 2, III korrus, Viljandi 71020
Reg.nr. 90009654
E-post: kysk@kysk.ee
Meie kontaktid