Search Results for: 21

​NULA ehk NUpukate LAhenduste inkubaator on Eesti parim ettevõtluse edendaja 2021

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021“ žürii valis võitjateks NULA inkubaatori ja algatuse Forwardspace. Žürii tõi NULA inkubaatori puhul esile süsteemset…

Loe lähemalt

Arenguhüppe 2021. a taotlusvooru venekeelne infopäev

31. mail kell 13.00 – 15.00 toimub KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus on kavas: KÜSKi uudiste jagamine 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste…

Loe lähemalt

Arenguhüppe 2021. a taotlusvooru eestikeelne infopäev

21. mail kell 13.00 – 15.00 toimub KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus on kavas: KÜSKi uudiste jagamine 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste…

Loe lähemalt

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Aktuaalne Taotlusvooru tingimused Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid…

Loe lähemalt

Suursündmused 2021

Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurss  Suursündmuste ideekorje konkursi raames toetatakse „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“ eesmärkide saavutamise kaudu Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste…

Loe lähemalt

Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss 2021

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust. Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi-…

Loe lähemalt

Välisprojektide toetamine 2021. aastal

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis…

Loe lähemalt

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor avatud! Ootame infopäevale!

Arenguhüppe taotlusvoorust saavad toetust küsida vabaühendused oma tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust saavutada oma põhikirjalisi…

Loe lähemalt

Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste 2021 a. konkurss

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust. Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi-…

Loe lähemalt

Reisitoetuste konkurss 2021. aastal

Reisitoetuste konkurss on mõeldud Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöövõimekuse toetamiseks. Toetust saab taotleda rahvusvahelist koostööd tegevate vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike…

Loe lähemalt

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2021. aasta taotlusvoor

Aktuaalne Aruandevorm  Voorust Selleks, et saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas, tuleme ühingutele appi varases arenguetapis….

Loe lähemalt

Selgunud on 2021. aasta arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru tulemused!

Sel aastal laekus arenguhüpet ettevalmistavasse vooru 66 taotlust, millega taotleti rahastust kokku summas 251 973,79 eurot. KÜSKil on hea meel…

Loe lähemalt