Suursündmused 2021

Taotlusvoor suletud

Kodanikuühiskonda arendavate suursündmuste ideekorje konkurss

 
Suursündmuste ideekorje konkursi raames toetatakse „Kodanikuühiskonna programmi 2021-2024“ eesmärkide saavutamise kaudu Eesti kodanikuühiskonna üle-eestiliste traditsiooniliste sündmuste algatamist ja jätkumist ning valdkonnaüleselt erinevaid vabaühendusi kaasavate ja nende tegevust edendavate algatuste elluviimist.

Toetuse taotlemise eelduseks on:

  • Idee esitaja tegutseb avalikes huvides ehk tema eesmärgid või tegevus on suunatud laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond;
  • Idee esitaja on mittetulundusühing või sihtasutus, kes on idee esitamisel olnud registrisse kantud vähemalt ühe aasta.

 
Idee esitamise tähtaeg on 18. detsember 2020 kell 15.00.
Idee esitamiseks tuleb saata taotlusvorm digitaalselt allkirjastatuna ühingu juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt aadressile kysk@kysk.ee.
 
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2021 – 31. detsember 2021.
Toetussumma ülemmäär sündmuse kohta on maksimaalselt 90% sündmuse kogueelarvest. Taotlusvooru kogumaht on 100 000 eurot.

NB! Suursündmuste ideekorje konkursi kaudu ei toetata valdkondlikke ja ühe ühingu tegevusele keskenduvaid üritusi, nt. laulu- ja tantsupidusid, spordivõistlusi jmt.
 

Toetuse saajad

2021

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Kistler-Ritso Eesti SihtasutusVabamu demokraatiateemaline rändnäitus ja programm „30 aastat iseseisvat riiki“10 000,00 €
Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja ArenduskeskusVNEformat ehk Kogemusõppepäevad venekeelsete vabaühendustele12 400,00 €
MTÜ ArvamusfestivalArvamusfestival20 000,00 €
Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTINoortefoorum ja noore vabatahtliku tegevuspäev 202115 000,00 €
Sihtasutus Eestimaa Looduse FondTeeme Ära talgupäev 202138 000,00 €
SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHINGKodanikuühiskonna Foorum 20219 042,50 €Lisainfo:
 

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine