Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste 2021 a. konkurss

Taotlusvoor suletud

Konkursi eesmärgiks on toetada Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust. Konkursi raames toetatakse rahvusvahelise katusorganisatsiooni Eestis toimuva suurürituse, välja arvatud spordi- ja kultuuriürituste, korraldamist Eesti liikmesühenduse poolt. Toetuse taotlemise eelduseks on rahvusvahelise katusorganisatsiooni otsus korraldada suurüritus Eestis. Projekti abikõlblikkuse perioodi esitab taotleja ja otsustatakse iga taotluse korral eraldi. Toetuse maksimaalne määr on 12 000 eurot, kuid mitte rohkem, kui 25% suursündmuse kogueelarvest.

NB! Alates 2021. aastast kehtivad täiendatud konkursi tingimused ja vormid.
Palun tutvuge tingimustega ja kasutage kohendatud vorme.


NB! Enne 2021. aastat sõlmitud toetuslepingute puhul kehtivad konkursi 2019. aastal kinnitatud tingimused ja nendele vastavad vormid, mis on leitavad siit:

Enne taotlemist soovitame võtta ühendust konkursi koordinaatoriga, et konsulteerida suursündmuse ideed, ajakava ja toetust. Konkursi vastu on suur huvi, mistõttu soovime konsulteerimisega tagada kõigile võrdsed ja parimad võimalused toetuse saamiseks.

Taotlus allkirjastatakse digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt ja esitatakse vähemalt kaks kuud enne sündmuse toimumist aadressile kysk@kysk.ee.
Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud sama aasta eelarve lõppemisest. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna – välisprojektide toetamise ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi –  üleselt.

Toetuse saajad

2020

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHINGPeace Child International konverents12 000,00 €
MTÜ RobotexRobotex International Festival 13.-15. novembril 2020 Tallinnas Saku Suurhallis12 000,00 €

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;