Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 15.09.2021)

Taotlusvooru tingimused


Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
 
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.
 
Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):
 1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
 2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
 3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. 
 
 
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Toetusi anname kokku kuni 478 847 eurot, millest 239 424 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 239 423 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2021 – 31. juuli 2023 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.
 

Infopäev


21. mail kell 13.00-15.00 toimus KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus oli kavas:
 • KÜSKi uudiste jagamine: Anneli Roosalu
 • 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste tutvustus: Kadri Väljaste
 • Nõuanded ja tähelepanekud projekti planeerimiseks ja taotlusvormi täitmiseks KÜSKi hindaja ja vabaühenduste konsultandi Kadri Pau juhendamisel
 • Toetuse saajate kogemuste vahetus: Gea Järvela SA Luke mõis ning Uku Lilleväli MTÜ Estwatch
 • Küsimuste, vastuste voor
Järelvaadatav on on video siit:
 
   

Инфодень

Pусскоязычный инфодeнь состоился 31 мая с 13.30 до 15.30 в Zoom. В программе:

 • Вступительное слово. Новости от KÜSK (директор KÜSK - Аннели Роосалу и координатор проекта Кадри Вяльясте)
 • Условия основного тура конкурса «Прыжок в развитии» 2021 KÜSK (Татяна Заморская, консультант некоммерческих организаций, IVEK)
 • Требования и рекомендации по планированию проекта и заполнению проектной заявки (Анна Хейнсоо, консультант некоммерческих организаций, HEAK)
 • Своим успешным опытом участия в конкурсе делится Владислав Лушин (SA Noored Kooli)
 • Вопросы и ответы   

Видео можно посмотреть здесь:Вы можете скачать слайды информационного дня здесь


Äriplaani koostamise töötuba

KÜSK koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) kutsub vabaühendusi äriplaani koostamise koolitusele.

Oodatud on vabaühendused, kes on koostamas nii oma esimest äriplaani, kui ka kõik need, kellel täna juba on (esialgsed) mõtted paberil, kuid soovivad äriplaani ning edasisi tegevusi veelgi enam läbi mõelda. Koolituse ülesehitus tugineb äriplaani struktuurile ning aitab kaasa äriplaani koostamisele. Tegemist on praktilise koolitusega, kus parima tulemuse saavutamiseks peaks osalejal olema äriidee, mida koolituse käigus arendada.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Äriidee. Visioon, missioon ja eesmärgid
 • Kes võiksid olla kliendid? Millist probleemi lahendad?
 • Turu suurus. Konkurendid. Ärikeskkonna analüüs
 • Milliseid ressursse on vaja, et plaanitu ellu viia? Tulude-kulude planeerimine. Omahinna ja tasuvuspunkti arvutus
 • Finantsprognooside tabel
 • Toote või teenuse kirjeldus. Kuidas jõuda õige kliendini?
 • Meeskond ja juhtimine. SWOT ning riskianalüüs
 • Edasine tegevuskava
 

Eesti õppekeelega koolitus toimub neljapäeval, 10. juunil 2021. 

Koolituse päevaplaan

11:00 – 12:30     Koolituse esimene osa
12:30 – 13:00     Lõunapaus
13:00 – 14:30     Koolituse teine osa
14:30 – 14:45     Kohvi-, tee ning liigutamise paus
14:45 – 16:15     Koolituse kolmas osa
16:15 – 16:30     Varuaeg, täiendavad küsimused

Koolitus toimub veebikeskkonnas (Zoomis). Link ning juhised koolitusel osalemiseks saadetakse kõikidele osalejatele üks päev enne koolituse algust. Koolitusega saab liituda nii lauaarvuti, sülearvuti, tahvli kui ka mobiiltelefoni vahendusel. Soovitame sama vabaühenduse liikmetel liituda ühe arvuti vahendusel, et koolitusel räägitut koheselt väiksemas rühmas arutada ning seeläbi saada koolitusest veelgi rohkem kasu.

Koolitus on osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine.
Koolitusel saab osaleda kuni 80 osalejat.

  
 

Koolitust viib läbi HEAKi ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme.
 


Oбучение по составлению бизнес-плана

KÜSK в сотрудничестве с Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (HEAK) приглашает гражданские объединения на обучение по составлению бизнес-плана.

На обучение ждём всех тех, кто планирует написание своего первого бизнес-плана, а также тех, у кого эскиз бизнес-плана уже готов и кто желает еще лучше продумать свою идею и действия по предоставлению продукта или услуг. Обучение построено по структуре бизнес-плана и имеет практический характер. Ожидаем участников с конкретной бизнес-идеей, которую можно будет развить в процессе обучения.

Темы обучения:

 • Бизнес-идея. Видение, миссия и цели
 • Кто является целевой группой и клиентами? Какую проблему решаешь?
 • Объем рынка. Конкуренты. Анализ бизнес-среды
 • Какие ресурсы необходимы для реализации запланированного? Планирование доходов-расходов. Себестоимость и расчет точки безубыточности
 • Таблица финансовых прогнозов
 • Описание продукта или услуги. Как найти своего клиента?
 • Команда и управление. SWOT-анализ
 • План действий

Обучение пройдет 17 июня 2021, четверг.

Программа дня:

11:00 – 12:30     Обучение
12:30 – 13:00     Обед
13:00 – 14:30     Обучение
14:30 – 14:45     Kофе-пауза
14:45 – 16:15     Обучение
16:15 – 16:30     Вопросы и ответы


Обучение пройдет в Zoom. Ссылка на вебинар будет выслана всем зарегистрировавшимся за день до обучения. Присоединиться можно с любого устройства – компьютер, планшет, телефон.

Обучение бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

  
 

Обучение проводит консультант НЕАКа Евгения Рыбакова.
 


Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil.

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.
 
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee 

NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.
 
Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.


Lisainfo:
 

     Kadri Väljaste
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     
5262 939
     Kadri.Valjaste[ät]kysk.ee