Search Results for: 560

Programmi Kodanike Euroopa koolitusseminar

Euroopa Komisjon toetab läbi Kodanike Euroopa programmi Euroopa kodanike kaasamist ühiskonnaellu, koostööd ja tihedamat omavahelist suhtlust selleks, et toetada üle-Euroopalist…

Loe lähemalt

Rahastamise infopäev kodanikuühendustele toimub 23. jaanuaril

23. jaanuaril kell 10.00-14.00 korraldab Kodanike Euroopa kontaktpunkt koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus infopäeva Tallinnas, tutvustamaks erinevaid rahastamise võimalusi rahvusvahelistest fondidest.Infopäeval…

Loe lähemalt

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab kodanikuühenduste avalike teenuste osutamise projekte

Taotlusvoorus toetati kokku 19 projekti elluviimist kogusummas 489 995,40 eurot. Toetatud projektide eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse…

Loe lähemalt

Programmi Kodanike Euroopa taotlusvooru tulemused on selgunud

Programmi Kodanike Euroopa meetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised“ raames esitati teise septembri tähtajaks rekordiliselt 646 projekti üle Euroopa, millest rahastati…

Loe lähemalt

Kodanike Euroopa programmi raames kuulutati välja konkurss Euroopa poliitika uurimise organisatsioonidele ja Euroopa tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele

„Struktuuritoetused Euroopa poliitika uurimise organisatsioonidele (eksperdiorganisatsioonid) ja Euroopa tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonidele“ konkursi eesmärk on välja valida üleeuroopalise haardega organisatsioonid, kes annavad…

Loe lähemalt

Programmi Kodanike Euroopa koolitusseminar

Euroopa Komisjon toetab läbi Kodanike Euroopa programmi Euroopa kodanike kaasamist ühiskonnaellu, koostööd ja tihedamat omavahelist suhtlust selleks, et toetada üle-Euroopalist…

Loe lähemalt

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotlemine

Regionaalministri haldusalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise…

Loe lähemalt

EL programmi „Kodanike Euroopa“ järgmine taotlustähtaeg on 02.09.2013

Programm Kodanike Euroopa pakub erinevaid võimalusi  KOV asutustele jt. organisatsioonidele  toetuste saamiseks, eesmärgiga viia ellu tegevusi, mis võimaldavad arendada rahvusvahelist…

Loe lähemalt

KUTSE rahvusvahelisele kontaktseminarile „Connecting Baltic Citizenship“

Koostöös Rootsi ja Soome „Kodanike Euroopa” kontaktpunktiga on meil hea meel kutsuda osalema kontaktseminarile „Connecting Baltic Citizenship”. Seminari eemärk on…

Loe lähemalt

Selgusid programmi Kodanike Euroopa 3.06.2013 tähtaja tulemused

3. juunil sai taotleda programmist Kodanike Euroopa toetust nelja erineva meetme raames. Tänaseks on selgunud neist kolme meetme tulemused: „Kodanike…

Loe lähemalt

Viimaseid päevi saab taotleda KODANIKE EUROOPA programmi projektidele kaasfinantseerimise toetust

Kuni 3. juulini on avatud taotlusvoor programmi Kodanike Euroopa projektide omaosaluse kaasfinantseerimiseks. Taotleda saavad nii vabaühendused, kes on esitanud EACEAle 3.juuni tähtajaks…

Loe lähemalt

Selgunud on programmi „Kodanike Euroopa“ 1. veebruari tähtaja tulemused

1. veebruaril 2013 oli taotlemiseks avatud kolm meedet, mille raames sai projektitaotlusi esitada. Tänaseks on selgunud kõikide meetmete tulemused: „Sõpruslinnade…

Loe lähemalt