Search Results for: 560

Selgusid Kodanike Euroopa 2014. aasta sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetme teise vooru tulemused

Sõpruslinnade meetmesse esitati 249 projekti, millest 1 oli rahastamiskõlbmatu. Kokku taotleti toetust summas 4 067 500€, keskmine projektitoetuse taotlus oli 16 335€….

Loe lähemalt

KÜSK ootab 1. detsembrini vabaühendustelt eeltaotlusi suursündmuste konkursile

Veel on jäänud kaks nädalat, et esitada oma suurejooneline kodanikuühiskonda arendava sündmuse taotlus KÜSKi suursündmuste konkursile. Toetame vabaühendusi arendavaid ja kodanikuühiskonna…

Loe lähemalt

Alustasime ideede kogumist kodanikuühiskonna teemaliste uuringute tellimiseks

Alustasime KÜSKis kodanikuühiskonna uuringute teemade välja selgitamist, mida järgmisel aastal avaliku pakkumise korras tellima hakkame.  Esimese etapina ootame kõigilt vabas…

Loe lähemalt

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor

Siseministeeriumi valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise…

Loe lähemalt

Selgusid programmi Kodanike Euroopa 4.juuni taotlustähtaja tulemused

Kodanike Euroopa programmi 2014. aasta esimesel taotlustähtajal oli võimalus taotleda rahastust kolme erineva meetme raames:  Euroopa ajalooline mälu, Sõpruslinnad ja…

Loe lähemalt

Kodanike Euroopa programmi järgmine taotlustähtaeg on 1.septembril

Selle aasta teine ja ühtlasi ka viimane taotlustähtaeg Kodanike Euroopa programmi raames on 1.septembril, mil avatud on programmi 2.tegevussuund –…

Loe lähemalt

KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fond toetab kodanikuühenduste avalike teenuste osutamise projekte

Taotlusvoorus toetati kokku 11 projekti elluviimist kogusummas 314 718,09 eurot. Toetatud projektide eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja…

Loe lähemalt

Avalikustati Kodanike Euroopa programm

Programm „Kodanike Euroopa” 2014-2020 on loodud edendamaks kodanikuühiskonna arengut tuues Euroopa Liidu tema kodanikele lähemale ning julgustamaks neid aktiivselt tegutsema,…

Loe lähemalt

Kinnitati „Kodanike Euroopa“ programm

Täna kinnitati Euroopa Nõukogus „Kodanike Euroopa“ programm perioodiks 2014-2020. Programmi eesmärk on aidata kaasa kodanike arusaamisele Euroopa Liidust, selle ajaloost…

Loe lähemalt

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

Regionaalministri valitsemisalas oleva kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise…

Loe lähemalt

Kodanike Euroopa programmi esimene tähtaeg lükatakse edasi

Programmi ametlikul kodulehel avaldati täna uudis, et Kodanike Euroopa programmi esimene tähtaeg (1.03.2014) on edasi lükatud. Täpsem info uue tähtaja…

Loe lähemalt

Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus viib KÜSKi toel läbi uuringu „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab rahaliselt Tallinna Ülikooli kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskuse uuringut „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2014“, mis viiakse läbi käesoleva…

Loe lähemalt