Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2021. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Aktuaalne

Voorust

Selleks, et saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas, tuleme ühingutele appi varases arenguetapis. Aitame kaasa ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele, sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Kui sa tead, mis on sinu ühingu arengukohad ning tead ka parimaid viise, kuidas kiiresti ja jõudsalt järgmisele arenguastmele jõuda, siis on potentsiaal oma sihtrühma jaoks vajalikul moel olemas olla ka oluliselt suurem.
Toetuse saamiseks peavad vabaühendused selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma.

Taotluse ettevalmistamiseks soovitame konsulteerida maakondliku arenduskeskuse vabaühenduste konsultandiga. Neid leiab kõikidest maakondadest ja nad pakuvad tasuta konsultatsioone aitamaks teil taotlusi hästi läbi mõelda ja selgelt kirja saada. Kontaktid leiate siit

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe järgnevast:

  • Tegevuskava arenguhüppe saavutamiseks või arenguprogrammi oma sihtrühma kuuluvate avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste arendamiseks.
  • Äriplaani (sh finantsprognoosid) toodete/teenuste pakkumiseks sihtrühmale

Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või ühise arutelu meetodeid kasutades. Täpsem plaan selleks peab välja tulema taotlusest.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel. Kogemused on näidanud, et väljastpoolt ühingut kaasatud asjatundja abil on projekti tulemused olnud paremad ja nende hindamine sisukam. Eksperdi roll projektis tuleb taotluses konkreetsete tegevustena kirja panna, vajadusel ka kulude kalkulatsioonis arvestada. Eksperdi võib ise otsida või valida meie kodulehel olevate seast.

Toetust saab küsida kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole. Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Taotlemise tingimused ja vormid

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus (MTÜ või sihtasutuse vormis). Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida. Taotleja ei tohi olla avaliku ega ärisektori valitseva mõju all. Ka erialaliidud, kutseühingud on oodatud taotlejad, ent selgelt peab välja tulema, et toetus läheb nende liitude/ühingute tegevuste arendamiseks, mis on avalikes huvides. 
Ootame taotlusi hiljemalt 3. veebruariks 2021 kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee.

Taotlusdokumendid:

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamisjuhise abil.


Infopäev

Taotlusvooru tutvustav infopäev koos ülevaatega Kodanike Euroopa ja “Citizens, Equality, Rights and Values” programmidest ja “Kaasamise ABC” töötoaga toimus 2.detsembril kell 13.00-15.00 Zoomis.

Infopäeva ajakava:
13.00 – 13.10 Sissejuhatus infopäeva ja häälestus
13.10 – 13.20 Oluline info Kodanike Euroopa ja “Citizens, Equality, Rights and Values” programmidest (Evelyn Valtin, KÜSK)
13.20 – 13.45 AHE21 vooru tutvustus ja küsimused (Kadri Väljaste, KÜSK)
13.45 – 14.00 AHE20 projekti kogemus (Annely Tisler, Harmi Haridusselts)
14.00 – 15.00 Kaasamise ABC töötuba (Kai Klandorf, Vabaühenduste Liit)

Infopäeva materjalid:

Venekeelne infopäev toimus 18. detsembrill kell 12:30-14:00 Zoomis. Infopäev valmis koostöös vabaühenduste konsultandi Anna Heinsooga (HEAK). Infopäeval jagasid oma kogemusi Nelli Kalikova (MTÜ Aidsi Tugikeskus), Jelena Gusseva (MTÜ Noorteklubi Active) ning Vladimir Goman (MTÜ Baltic Astronomy Club). Vaata infopäeva salvestust siit

Venekeelse infopäeva materjalid: ​

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine