Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2019. aasta II taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Selleks, et saavutada selgemat ja suuremat vabaühenduste ja nende tegevuse mõju ühiskonnas, tuleme ühingutele appi varases arenguetapis. Aitame kaasa ühingute eneseanalüüsile ja arenguplaanide väljatöötamisele, sotsiaalse ettevõtlusega tegutsemisega alustamisele. Kui sa tead, mis on sinu arengukohad ning tead ka parimaid viise, kuidas kiiresti ja jõudsalt järgmisele arenguastmele jõuda, siis on potentsiaal oma sihtrühma jaoks vajalikul moel olemas olla ka oluliselt suurem.

Toetuse saamiseks peavad vabaühendused väga selgelt oma olemasolu vajadust põhjendama – miks on teema, millega nad tegelevad, oluline ja miks just see organisatsioon ja sel viisil on parim seda tegema, sihtrühmale lisaväärtust looma. Me ei erista hindamisel üleriigilisi ja piirkondlikke ühinguid – kõigil on võrdne võimalus oma mõju kogukonnas, valdkonnas tõendada ja arenguks tuge küsida.


Toetust saab küsida tegevusteks, mis viivad kas:

  1. Ühingu enda arenguhüppeks tegevuskava koostamiseni.
  2. Laiema ringi avalikes huvides tegutsevate teiste vabaühenduste arendamise kavani (nt arenguprogramm).
  3. Äriplaanini teenuste osutamiseks/teenuste pakkumiseks sihtrühmale.

Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt. Täpsem plaan selleks peab välja tulema taotlusest.
Soovitame projekti kaasata väljastpoolt vabaühendust arengueksperdi, kes on kompetentne ühingu võimekuse analüüsi ja arengu teemadel. Kõrvaltpilk võib aidata leida uusi vaatenurki ja ehk nõnda ka kokku panna arengu- ja äriplaane, mis suurema efektiivsuse ja mõju kiiremini tagavad. Eksperdi roll projektis tuleb taotluses konkreetsete tegevustena kirja panna, vajadusel ka kulude kalkulatsioonis arvestada. Eksperdi võib ise otsida või valida meie kodulehel olevate seast.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev vähemalt üheaastane vabaühendus (MTÜ või sihtasutuse vormis). Tema tegevuse kohta peab olema veebis võimalik avalikult infot leida. Taotleja ei tohi olla avaliku ega ärisektori valitseva mõju all. Ka erialaliidud, kutseühingud on edaspidi KÜSKis oodatud taotlejad, ent selgelt peab välja tulema, et toetus läheb nende liitude/ühingute avalikes huvides tehtavate suundade arendamiseks.

Toetust saab küsida kuni 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole. Taotlusvoorus on abikõlblikud kõik kulud, mis on seotud projekti eesmärgi saavutamisega ehk aitavad kaasa kas arenguhüppe tegevuskava või äriplaani loomisele.

Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada aadressile kysk@kysk.ee kas 4. veebruariks 2019 kell 15.00 või 
3. juuniks 2019 kell 15.00.

3. juunil laekunud taotlused on hetkel sisulises hindamises. Taotlusvooru tulemused selguvad juuli keskpaigas.

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamisjuhise abil.

Sügisel toimunud infopäevade materjalid

Tingimusi tutvustav video

Taotlusvooru tutvustamiseks toimusid mitmes kohas üle Eesti infopäevad, videos näete salvestust eelmise aasta lõpus Tallinna infopäeval toimunud vooru tingimuste tutvustamisest.

Häid mõtteid

Antud kolme varasema arenguhüppaja protsessi ettevalmistuse näited mõtete kogumiseks:

Taotluse ettevalmistamiseks soovitame konsulteerida maakondliku arenduskeskuse vabaühenduste konsultandiga. Neid leiab kõikidest maakondadest ja nad pakuvad tasuta konsultatsioone aitamaks teil taotlusi hästi läbi mõelda ja selgelt kirja saada. Kontaktid leiate SIIT.


NB! Kui arenguvajadused on analüüsitud ja olemas tegevusplaan organisatsiooni arenguhüppeks (teenuste osutamise puhul lisaks ka äriplaan), siis saab selle elluviimiseks küsida arenguhüppe toetust, mille kohta leiab täpsemat infot SIIT.