Rahvuskaaslastest noortele suunatud 2022. aasta stipendium erialase praktika teostamiseks Eestis

Taotlusvoor suletud

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja välisministeerium kutsuvad välismaal elavaid Eesti noori kandideerima stipendiumile erialase praktika läbimiseks Eestis.


Erialase praktika koht peab asuma Eestis. Praktika kestus on 1-2 kuud. Praktikakoht tuleb noorel endal leida. Praktika peab toimuma perioodil 1. juunist 30. novembrini 2022.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2022.

Stipendiumi abil saavad noored võimaluse tutvuda lähemalt Eestiga ja lõimuda siinsesse ühiskondlikku ellu.


Stipendium on mõeldud välismaal sündinud või vähemalt 5 viimast aastat Eestist ära olnud 21 kuni 35 aastastele Eesti noortele. Taotluse saab esitada ainult eesti keeles. Vajalik on eelnev kokkulepe Eestis asuva praktikakoha pakkujaga (erasektor, riigisektor või kolmas sektor). Vajadusel on koos põhistipendiumiga võimalik taotleda ka sõidukompensatsiooni reisiks välisriigis asuvast elukohast Eestisse ja tagasi.

Stipendium koosneb põhistipendiumist ja vajadusel sõidustipendiumist. Põhistipendium on mõeldud täisajaga praktikaks ühe või kahe kuu jooksul, mis makstakse välja ühekordselt ja mille suurus on kas 1500 eurot (minimaalselt 4 nädalat) või 3000 eurot (minimaalselt 8 nädalat). Vajadusel makstakse lisaks sõidustipendiumi üheks reisiks välisriigi elukohast (taotluses toodud asukoht ja aadress) Eestisse ja tagasi.

Taotluse palume esitada aadressile kysk@kysk.ee hiljemalt  31. märtsiks 2022 kell 15.00 (Eesti aja järgi).

Vabade vahendite olemasolul taotlemise tähtaega pikendatakse, millest KÜSK teavitab oma kodulehel www.kysk.ee.

Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:

 • nõuetekohaselt esitatud taotlus ja motivatsioonikiri stipendiumi taotlusvormil;
 • taotleja CV;
 • allkirjastatud kinnituskiri praktikakoha pakkumisest Eestis asuva praktikapakkuja poolt (erasektor, riigisektor või kolmas sektor) koos praktika juhendaja nime ja kontaktandmetega;
 • õppeasutuse kinnitus õppimise või õpingute lõpetamise kohta;
 • taotleja Eesti päritolu kinnitus:
  • passi või ID-kaardi isikuandmete lehe koopia;
  • koopia dokumendist, mis tõendab Eesti päritolu (sünnitunnistus, vanemate või vanavanemate sünnitunnistus, märge eesti rahvuse kohta vanema passis vm).

Kõik dokumendid palume taotlejal allkirjastada ühes digikonteineris. Me aktsepteerime taotlejate niisuguseid dokumente, mis sisaldavad Euroopa Liidu riikide digiallkirju, mis vastavad tasemele QES (e-allkiri on võrdsustatud omakäelise allkirjaga). Digiallkirjastamise võimaluse puudumise korral tuleb allkirjastada kõik dokumendid käsitsi ning need skaneerida.

Stipendiumi rahastab Eesti välisministeerium ja stipendiumikonkurssi viib läbi KÜSK.

Failid:

Infopäev

Vaata 9. märtsil toimunud infopäeva salvestust siit:

Toetuse saajad

2022

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Jesse Seeberg-GordonStipendium3 000,00 €
Raul AltosaarStipendium4 100,00 €
Anni NöpsStipendium1 775,00 €
Liisi VollStipendium3 275,00 €
Paula VoolStipendium3 275,00 €
Ken Marcus VilbornStipendium2 600,00 €
Eugen KaskStipendium3 360,00 €
Kadri SiilivaskStipendium3 180,00 €
Daina ArfanovaStipendium3 275,00 €
Robi RohtStipendium4 100,00 €
Anna-Liisa ŠeveljovaStipendium3 530,00 €
Emma Liisa SöderlundStipendium4 100,00 €
Elis KadajaStipendium3 275,00 €
Sofia Martina Vergara2 600,00 €
Valerii KrinbergStipendium3 000,00 €
Mariia MetusaloStipendium3 155,00 €

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

 • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;

Tea Jänes

koordinaator

 • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor