Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2021. aasta toetusprogramm

Taotlusvoor suletud

Taotlemise tingimused

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik. Taotluse esitamise tähtaeg on 12. juuli 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.


Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2021
Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on  7 000 eurot.
Taotlus koostatakse eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:     

  • projekti kirjeldus ja eelarve toetusprogrammi taotlusvormil (NB! Eelarve koostatakse eurodes); 
  • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel.

Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt. Euroopa Liidu siseselt on aktsepteeritud digitaalsed allkirjad, mis vastavad omakäelisele allkirjale ehk QES-tasemele (rohkem infot leiab Euroopa Liidu veebileheküljelt siit). Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel aktsepteerime käsitsi allkirjastatud ning seejärel skaneeritud dokumente. Küsimuste korral pöörduge toetusprogrammi koordinaatori poole!

Kulud peavad olema tõendatud raamatupidamise algdokumentidega, eristatavad toetuse saaja teistest kuludest ning tasutud toetuse saaja arvelduskontolt projekti ajal ehk abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Programmi poolt toetatavad kulud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded kandidaatidele ning taotluste hindamine on kirjeldatud toetusprogrammi tingimustes „Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2021. aasta tingimused“.


NB! Taotleja põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala peab olema seotud diasporaa väljaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilitamist ja edendamist ning rahvuskaaslaste sidet Eestiga.

Infopäev

Programmi infopäev toimus 17. juunil kell 15:00 – 16:30 Zoom-keskkonnas, kus tuli juttu toetusprogrammi tingimustest ja taotlusvormi täitmisest.  Infopäeval vastas teie küsimustele programmi koordinaator. Järelvaadatav on infopäev siin:

Taotlusdokumendid

Toetuse saajad

2021

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Vancouveri Eesti Selts väljaandega Läänekaare Postipoiss, KanadaVancouveri eesti kogukonna häälekandja Läänekaare Postipoiss1 700,00 €
Eesti Ühiskond Saksamaa Liitvabariigis väljaandega Eesti Rada, SaksamaaVEAJAL 20217 000,00 €
Šveitsi Eesti Selts väljaandega Šveitsi Eesti Seltsi JõululehtŠveitsi Eesti Seltsi Jõululeht 20212 599,00 €
Tartu College väljaandega Eesti Elu, KanadaEesti Elu Veebiportaal7 000,00 €
Eesti Selts BelgiasEesti Seltsi Belgias paberkandjal ja elektroonilised väljaanded rahvuskaaslastele2 508,00 €
Rootsi Eestlaste Liit väljaandega Rahvuslik KontaktRahvuslik Kontakt7 000,00 €
The Nordic Press väljaandega Vaba Eesti Sõna, Ameerika ÜhendriigidAjalehe Vaba Eesti Sõna sisu rikastamine ja täiendamine, muuhulgas ka 30 aasta taasiseseisvusest tähistamine7 000,00 €

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;