Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2024. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor lõpeb: 03.06.2024 kell 15:00

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda vabaühendus, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning selle juriidiliseks vormiks on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioon, millel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena.

Sobiva arengueksperdi valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. august 2024 – 30. november 2024.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.

Taotluse esitab taotleja seaduslik esindaja või selleks volitatud isik kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemis (TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/et/login hiljemalt 3. juunil 2024 kell 15:00.

Hindamiskriteeriumid, mille järgi hindajad taotlusi hindavad leiad siit

NB! Taotlemine on TMSis avatud alates 3. maist 2024 kell 16.00.

TMS-i kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate teema: uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.

Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infopäev Zoomis toimus 25. aprillil kell 10.00 ja on järelvaadatav siin:

NB! Vajaliku ettekande ajatempli leiad video kirjelduse kastist (selleks vaata videot Youtube kanalil)

Infopäeva ettekanded

Korduma kippuvad küsimused.

Kes on arenguekspert ja mis on tema roll projekti juures? Kuidas makstakse tasu arengueksperdile?

Arengueksperdi kaasamine on kohustuslik KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru (AHE) projektidesse.
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks seatud eesmärgid.

Tasu makstakse arengueksperdile kokkulepitud tegevuste elluviimise eest. Tasu peaks olema kokku lepitud enne taotluse esitamist. Arengueksperdile võib tasu maksta võlaõigusliku lepingu alusel või teenuse eest esitatud arve alusel.

Arengueksperdi kaasamisega seotud kulude eest tasumise saab planeerida KÜSKile esitatavas taotluse/projekti eelarves.

Arengueksperdi kaasamise kohta saad rohkem lugeda siit.


Lisainfo:

Kaoke Kärdi

Koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor;
  • maakondlike arenduskeskuste MTÜ konsultantide koordineerimine