Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Toetused vabaühendustele


KÜSKi põhiliseks eesmärgiks on suurendada Eestis avalikes huvides tegutsevate vabaühenduste tegevusvõimekust. Peamiselt teeme seda erinevate temaatiliste taotlusvoorude ja konkursside kaudu, võimaldades vabaühendusel kas iseenda või kogukonna arendamiseks toetust küsida. Samuti märkame tegusaid ühinguid ja ettevõtmisi ka ise ning anname parimatele iga-aastaselt stipendiumi näol tuge.
 
KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad reeglina vabaühenduste tegevusvõimekuse arendamisele. Kas ütleb ühing ise peale eneseanalüüsi läbiviimist, milliste arenguvajadustega on oluline tegeleda või sobib tema vajadustega spetsiifilise teemaga taotlusvoor. Viimaseid ette valmistades konsulteerime alati vabaühenduste endiga. Ka korraldame me aeg-ajalt koostöös partneritega voorusid, mis mõnele konkreetsele teemale keskenduvad.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi  kaudu toetame kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist. Taotluste esitamise tähtajad on 1. aprill ja 1. oktoober.

Nupukate lahenduste inkubaatoriga NULA toetame uuenduslikke ja mõjusaid ideid kriitiliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks. NULA inkubaator toimub mitmes etapis, millega aitame esialgsetest ideedest kasvatada välja terviklikud lahendused.

KÜSK annab iga aasta alguses välja stipendiumi eelmise aasta parimale vabaühendusele. Mõnel aastal võib juhtuda, et koostöös partneritega saab sellist tuge pakkuda ka teistele silmapaistvatele vabaühendustele. 

Lisaks on KÜSKil mitmeid toetusi, mis arendavad vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekust ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse.

KÜSKi toel on valminud ka Hooandja vabaühenduste ühisrahastusportaal. Tegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse.

NB! Kõikidel toetusvõimalustel on omad tingimused taotlemisele ning kohati varieeruvad ka nõuded taotlejale. Seetõttu on oluline huvi pakkuva vooru või konkursi tingimustega end eraldi kurssi viia enne toetuse taotlemist.