Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Reisitoetuste konkurss

 

NB! Reisitoetuste konkurss on alates 4. juulist 2018 kuni aasta lõpuni suletud, sest konkursiks ette nähtud toetusraha on lõppenud. Reisitoetuste konkurss on mõeldud Eesti ühingute rahvusvahelise koostöövõimekuse toetamiseks ning toimub rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete kaudu.


Rahvusvahelise huvikaitse meetme raames toetatakse:  
  • Eesti kodanikuühiskonna valdkonna asjatundja või uuringuasutuse uurija aktiivses rollis osalemist rahvusvahelisel kodanikuühiskonna alasel üritusel.
  • Rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmeks oleva Eesti organisatsiooni esindaja osalemist katusorganisatsiooni korraldatud üritusel.
  • Vabaühenduse esindaja osalemist välisvahenditest toetatava rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul.

Teadmussiirde meetme raames toetatakse:
  • Vabaühenduse poolt korraldatud Eestis toimuvale kodanikuühiskonnaalasele avalikule üritusele väliseksperdi toomist, eeldusel, et eksperdil on üritusel aktiivne roll.
  • väliskoolitaja toomist vabaühenduse poolt Eestis korraldatavale avatud koolitusele;
  • vabaühenduse esindaja osalemist koolitusel välismaal.
 
Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.
 
Konkurss on jooksvalt avatud. KÜSKi reisitoetuse konkursi rahaline maht on ligikaudu 15 000 - 20 000 eurot aastas ning taotlusi võetakse vastu, kuni eelarves vahendeid jätkub.

Toetustaotlus koos lisadega esitatakse vähemalt 15 päeva enne ürituse toimumist digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal esitaja poolt allkirjastatuna 1 eksemplaris posti teel või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile kysk@kysk.ee.


Lisainfo:

 

     Evelyn Valtin
     Koordinaator

     - Kodanike Euroopa programmi kontaktpunkt
     - Välisprojektide omafinantseeringu toetamine
     - Reisitoetuste konkurss
     - EV100 Rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss

     655 6245; 513 3656
     Evelyn.Valtin[ät]kysk.ee