Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Reisitoetuste konkurss


Reisitoetuste konkurss on mõeldud Eesti ühingute rahvusvahelise koostöövõimekuse toetamiseks ning toimub rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete kaudu.


Rahvusvahelise huvikaitse meetme raames toetatakse:  
  • Eesti kodanikuühiskonna valdkonna asjatundja või uuringuasutuse uurija aktiivses rollis osalemist rahvusvahelisel kodanikuühiskonna alasel üritusel.
  • Rahvusvahelise katusorganisatsiooni liikmeks oleva Eesti organisatsiooni esindaja osalemist katusorganisatsiooni korraldatud üritusel.
  • Vabaühenduse esindaja osalemist välisvahenditest toetatava rahvusvahelise koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul.

Teadmussiirde meetme raames toetatakse:
  • Vabaühenduse poolt korraldatud Eestis toimuvale kodanikuühiskonnaalasele avalikule üritusele väliseksperdi toomist, eeldusel, et eksperdil on üritusel aktiivne roll.
  • väliskoolitaja toomist vabaühenduse poolt Eestis korraldatavale avatud koolitusele;
  • vabaühenduse esindaja osalemist koolitusel välismaal.
 
Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega.
 
Konkurss on jooksvalt avatud. KÜSKi reisitoetuse konkursi rahaline maht on ligikaudu 15 000 - 20 000 eurot aastas ning taotlusi võetakse vastu, kuni eelarves vahendeid jätkub.

Toetustaotlus koos lisadega esitatakse vähemalt 15 päeva enne ürituse toimumist digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal esitaja poolt allkirjastatuna 1 eksemplaris posti teel või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn) ja elektrooniliselt aadressile kysk@kysk.ee.

Lisainfo:
Evelyn Valtin, e-kiri: evelyn@kysk.ee, tel: 655 6245; 513 3656