Vabaühenduste 2019. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Taotlusvoor suletud


AKTUAALNE:

Taotlemise tingimused

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.

На русском языке обзор информации о том, как подать ходатайство, какие условия и цели найдешь здесь. Также помимо обзора есть на русскомя языке видео и слайды с русскоязычного инфодня.

Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetusi anname kokku kuni 420 000 eurot ja toetussumma ülemmäär taotluse kohta on 25 000 eurot.
Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.
Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.
Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2019 – 31.juuli 2021 ja peab kestma vähemalt 10 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.

Infopäevad

Maikuus toimusid Tallinnas ja Tartus taotlusvooru infopäevad. Lühikokkuvõte infopäeval räägitust ja taotlusvooru tingimustest on järelvaadatav siin

Venekeelset infopäeva on võimalik järelvaadata siin:


Infopäeva materjalid

NB! Äriplaanide osas leiab nõuandeid projekti koostamise juhendist.

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil.
 Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10. september 2019 kell 15.00. Ootame neid aadressile kysk@kysk.ee.
NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.