Vabaühenduste 2020. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

AKTUAALNE:


Taotlemise tingimused 

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused, kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.
Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

 1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
 2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
 3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.

Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all.

Toetusi anname kokku kuni 484 000 eurot, millest 200 000 euroga toetatakse tegevuskava ja 284 000 euroga äriplaani elluviimise projekte.

Maksimaalne toetuse suurus tegevuskava elluviimisel on 20 000 eurot ning äriplaani elluviimisel kuni 25 000 eurot.
Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.
Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2020 – 31. juuli 2022 ja peab kestma vähemalt 12 kuud, et oleks võimalik hinnata tulemusi.

Infopäev

20. mail kell 13.30-15.00 toimus KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus küsimustele vastasid ning oma tähelepanekuid ja soovitusi jagasid:

 • MTÜ konsultant Külli Vollmer
 • hindaja Kadri Pau 
 • Dan Prits MTÜ Tartu Rahvusvahelisest Majast
 • Kodanike Euroopa partner

KÜSKi rahvusvaheliste toetuste kohta leiad infot siit.


Pусскоязычный инфодeнь состоялся 29 мая с 10:30-12:00. Видео можете найти здесь:

В инфодне принимают участие:

 • Анна Хейнсоо (консультант НКО, НЕАК)
 • Татьяна Заморская (консультант НКО, IVEK)
 • Марью Уусталу (консультант НКО, IVEK)
 • Кадри Вяльясте (проектный координатор KÜSK)
 • Иван Лаврентьев (оценщик проектов KÜSK)
 • Юлия Столберова (Организация Eriline Maailm)

Слайды инфодня
Презентация MAK консультантов


Infopäeva materjalid

Taotlusvooru tutvustav klipp on allpool, mida tuleks vaadata enne infopäeva.

Klipis kasutatud slaidid saad alla laadida siit.

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil. Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.

Taotluse esitamise tähtaeg oli 15. september 2020 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee
NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.

Toetuse saajad

2020

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Helpific MTÜModernne kodanikuühiskond14 854,82 €
MTÜ PeaasjadMTÜ Peaasjad andmekaitse, protsesside ja mõju hindamise automatiseerimise arenguhüpe18 337,92 €
SA Eesti TantsuagentuurLäbimõeldud finantsprotsessid – jätkusuutlik ja tõhusalt toimiv organisatsioon12 660,00 €
MTÜ Nähtamatud LoomadNähtamatute Loomade kommunikatsioonitiimi ümberstruktureerimine18 076,15 €
Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus DorpatensisSA Domus Dorpatensise finantsjuhtimise arenguhüpe19 743,60 €
Estwatch MTÜEstwatchi finantsvõimekuse kasvatamine ning jätkusuutliku rahastusmudeli loomine19 995,64 €
SA Noored KooliTõenduspõhine sekkumine õpilaste haridustee katkestamise ennetamiseks17 106,80 €
Balti Uuringute InstituutBalti Uuringute Instituudi kommunikatsioonivõimekuse arendamine19 745,07 €
SA Kiusamisvaba KoolSA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel20 000,00 €
MTÜ Oma TubaRoosa tiiger – Feministeeriumi kommunikatsiooni arenguhüpe19 811,40 €
MTÜ MAAKONDLIKUD ARENDUSKESKUSEDMaakondlike arenduskeskuste inimressursside juhtimise strateegia ja arendustegevuste kava loomine19 668,60 €
MTÜ TöömajaMTÜ Töömaja teenuse arendamine ja laiem teavitamine sõltuvusprobleemidega inimestele Raplamaal22 671,15 €
Eesti Vaegkuuljate LiitArenguhüpe Eesti Vaegkuuljate Liidu võimekuse tõstmiseks läbi kuulmisnõustamise kvaliteedi, kättesaadavuse ning koostöö parandamise Eesti maakondades20 000,00 €
MTÜ Peipsiääre järvepäästePeipsiääre SAR võimekuse kasvatamine teenuste osutamisel24 960,25 €
MTÜ CauponorCommuniCare – hooldekodude digitaliseerumine23 515,00 €
Eesti Toitumisnõustajate ÜhendusSensoorne toitumisõppe programm “Meelte kool” I ja II kooliastmesse24 984,00 €
MTÜ Eesti Instituut„Kultuurisammu“ tasuline teenus24 996,80 €
MTÜ ToetusMTÜ Toetus Lääne-Harjumaa logopeediakeskuseks17 898,56 €
Sihtasutus Luke MõisToiduteenuste käivitamine Luke mõisa valitsejamajas25 000,00 €
MTÜ Tagasi KooliTagasi Kooli infosüsteemi uuendamine ja omatulu võimekuse loomine25 000,00 €
MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti ArenduskeskusEesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse omatulu teenimise võimekuse tõstmine24 988,64 €
MTÜ Harmi HaridusseltsHarmi mõis elujõuliseks haridus- ja kogukonnakeskuseks24 985,60 €
MTÜ ASÕPAsendusõpetajate programmi omatulu võimekuse tõstmine25 000,00 €

Lisainfo:

Tea Jänes

koordinaator

 • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor