Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistav 2022. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru tingimused ja taotlusvorm

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamisjuhise abil.

Toetuse eesmärk on oma arengut analüüsivad ja kavandavad vabaühendused.

Toetust saab taotleda organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja tema tegevus on avalik ning on mittetulundusühing või sihtasutus, mis on taotluse esitamisel olnud Eesti Äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta. Toetust saab taotleda organisatsioonmillel ei ole taotlemise hetkel käimas KÜSKi poolt rahastatud arenguhüppe projekt.

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani.Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kaasatakse arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Tema roll tuleb esitada konkreetsete tegevustena. Arengueksperdi antud hinnang valminud tegevuskavale või äriplaanile esitatakse koos aruandega.

Sobiva arengueksperdi projektile valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise.
Abiks on nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2022 – 31. juuli 2022.
Toetuse ülemmäär taotluse kohta on 4000 eurot. Omapanuse nõuet ei ole.
Taotluse esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2022 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt.


Infoseminarid

Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminarid toimuvad:

Eestikeelne infoseminar

Infoseminar toimus 03. detsembril kell 13:00.
Vaata infopäeva salvestust siit.


Venekeelne infoseminar

Infoseminar toimus 07. detsember kell 13:00. 
Vaata infopäeva salvestust siit.


Korduma kippuvad küsimused

 • Kuidas on vabaühendusega, kes on tegutsenud 1 aasta, kuid selle aasta majandusaruanne pole veel esitatud, kuna vajab liikmete kinnitamist üldkoosolekul?

  Kui ühendus on asutatud hiljem kui 01.07.2020, siis ei teki veel kohustust seaduse järgi esitada 2021. aasta majandusaruannet.

 • Milline on KÜSKi poolt aktsepteeritav või soovitatav KÜSKi eksperdi töötasu (tunnitasu)?
  Kuna nn keskmist teenustasu kuskil välja toodud ei ole, siis osadel on hirm, et äkki on see liiga palju ja selle pärast ei saa nad toetust või siis vastupidiselt, et äkki on see liiga vähe.

  KÜSK ei ole kehtestanud tunnitasusid arenguekspertidele. Tasud lepib ühendus arengueksperdiga ise kokku. Hindajad hindavad lähtuvalt hindamiskriteeriumitest, mis on taotlusvooru tingimustes ja hindamisjuhises kirjas. 

  Tunnitasu on taotleja ja arengueksperdi omavaheline kokkulepe.

 • Mis kuludeks arvestatakse üld-ja arenduskulud?

  Toetusest võib kuni 15% katta organisatsiooni üld- ja arenduskulusid, millel ei pea olema otsest seost projekti eesmärgi ega tegevustega ning nende sisu ei pea KÜSKile kirjeldama. Üldkulud on organisatsiooni toimimiseks tehtavad kulutused nagu tööruumide rentimine, sidekulud, bürootarbed vms.

 • Kas arengueksperdi peab valima KÜSKi kodulehel olevast nimekirjast?

  Sobiva arengueksperdi projektile valib ühing lähtuvalt oma arenguhüppe loomust ja vajadusest ise. Ei pea valima KÜSKi kodulehelt.


Lisainfo: 

Kerstin Rei

koordinaator

 • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
 • kogukonna eestvedaja stipendium;
 • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
 • arenguekspertide koordineerimine