Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

ERIPROJEKT: Noorte vabatahtlikus tegevuses osalemise edendamise pakkumus

Pakkumus on välja kuulutatud eesmärgiga valida välja projekti elluviija, kes koostöös erinevate partnerorganisatsioonidega (neist vähemalt üks soovituslikult Ida-Virumaalt):
1) pakub NEET noortele vabatahtliku töö kaudu töökogemust ja osalemist ühiskonnas ning

2) kasvatab ühiskonnas teadlikkust vabatahtliku tegevuse väärtusest ja vabatahtlikuna tegutsemise võimalustest.

Pakkumine esitada hiljemalt 22. aprilliks 2013.a. kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e-aadressil kysk@kysk.ee või paberkandjal SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, 10149 Toompuiestee 33a.

Täiendav info: Agu Laius, tel 6556424, 5082997; e-kiri: agu.laius@kysk.ee