Kogukonna eestvedaja stipendium 2024

Taotlusvoor suletud

Kogukonna eestvedaja stipendium on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja, eelduste looja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks.

Stipendiumi saab taotleda eraisik iseendale.

Kogukond on selle stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil Eestis tegutsev inimeste rühm.

Taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai 2024.

Taotlemine avatud alates 27.03.2024.

Stipendiumi taotlemisel tuleb koostada tegevuskava. Tegevuskava tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes mentordab stipendiumi saajat kogu stipendiumi kasutamise perioodivältel. Mentor aitab stipendiumi taotlejal määratleda arengueesmärgi(d), mille nad soovivad koostöö tulemusena saavutada. Sobiva mentori valimisel lähtub stipendiumi taotleja KÜSKi poolt kehtestatud nõuetest mentorile, mis on välja toodud statuudis.

Stipendiumi kasutamise perioodil maksab mentorile lepingu alusel tasu KÜSK (see tasu lisandub stipendiumi summale).

Stipendiumi kasutamise periood on 1. august 2024 kuni 30. aprill 2025.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6)
Stipendiumi saaja ei pea stipendiumi tuludeklaratsioonis deklareerima.

Stipendiumifond on kokku 105 000 eurot.


Olulised dokumendid

Stipendiumi taotlemiseks tutvu konkursi statuudiga
Hindamiskriteeriumid, mille järgi hindajad taotlusi hindavad, leiad siit.
Taotluse lisade vormid leiad siit

Mentori kinnituskirja vorm

Kogukonnaliikmete kaaskirja vorm

Taotleja peab esitama taotluse isiklikult kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login  ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  • mentori poolt digiallkirjastatud vormikohane kinnituskiri;
  • üks kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt viis kogukonnaliiget, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Toetuste menetlemise infosüsteemi kasutamise juhendi leiate siit.
Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.

Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee.


Kogukonna eestvedaja stipendiumikonkursi INFOSEMINARi salvestus

Infoseminar toimus 28. märtsil 2024 ja on järelvaadatav Youtube´is siin:

28.03.2024 toimunud infoseminaril jagasid oma eelmise aasta kogemust stipendiaat Mai Timmi ja tema mentor Erkki Peetsalu. Konkursi koordinaator Kerstin Rei tutvustas kogukonna eestvedaja stipendiumi statuuti ja taotlusvormi.

Vabaühenduste konsultant Kaisa Tammojaga vaadati üle hindamiskriteeriumid ja tutvuti vabaühenduste konsultandi tööga.

Infoseminari slaidid


Korduma kippuvad küsimused

Kes võib olla mentor ja kust leida mentoreid?

Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja ise, lähtudes KÜSKi poolt kehtestatud nõuetest mentorile, mis on välja toodud statuudis.
Mentoriks ei saa olla KÜSKi nõukogu liikmed, KÜSKi töötajad, KÜSKi hindamiskogusse kuuluvad hindajad ja maakondlike arenduskeskuse vabaühenduste konsultandid.
 
Mentoreid võib otsida kogukonna arendajate kogukonnast. Sealne nimekiri täieneb jooksvalt. Rohkem infot leiab siit.

Kui jääd hätta mentori leidmisega, siis võib pöörduda ka Eesti Mentorite Koja (EMK) poole. Rohkem infot leiad siit. Nemad saavad aidata sul leida professionaalse mentori Eesti Mentorite Koja mentorite hulgast. Kui soovid EMK kaudu mentorit, siis kirjuta info@mentoritekoda.ee

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine